Match AVLI 2023 – Cazard, Lausanne

Match U’Nyon 19 Janvier

Match O’Nyon 10 Février 

Match U’Nyon 4 Mars

Match O’Nyon 17 Mars

Match U’Nyon 12 Mai

Match O’Nyon 2 Juin